Natur

Naturbilder av olika karaktär.

Åkrarna kring Gredeby.

Emmahultasjön

Skogen