Senaste nytt

Kallelse till årsmöte 2024

Välkommen till årsmötet! Söndag 24 mars

Kallelse till stämma 2024

Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till stämma 2023

Årsmöte 2022

Kallelse till stämma 2022

Årsmöte 2021

Årsmötet sker utomhus vid Stolpladan i Gredeby söndagen den 13 juni 2021 klockan 15.00

Kallelse till stämma 2021

Rensa träd och buskar utmed din tomtgräns mot vägen!

Det blev ingen städdag i år pga pandemin. Det innebär ändå att du behöver se över din vägdel av tomten där träd och buskar hänger ut i vägen.

Styrelsen kommer att göra en vägsyn och informerar om de eventuella problem som kvarstår.

Trevlig sommar!