Historiska kartor

Karta över Karlskrona-området från 1680-talet. Notera att även Gredeby finns utsatt.