Skogsskötsel
Södra Skog bedriver föreningens skogliga verksamhet i 53 skogsbruksområden samlade på fem regioner. Vi är en heltäckande skoglig serviceorganisation som arbetar med avverkning, skogsvård, förvaltning, rådgivning, plantförsäljning och skogsbruksplaner. www.sodra.com

Svenska Skogsplantor AB har som affärsidé att – erbjuda skogsbruket frö, plantor och skogsvårdstjänster av hög kvalitet med målet att kostnadseffektivt skapa väl etablerad och långsiktigt produktiv plantskog. www.skogsplantor.se/

Skogsvårdsorganisationen www.svo.se/ är det gemensamma namnet för Skogsstyrelsen och Skogsvårsstyrelserna