Archive: » 2013 » May

Vår och Sommar 2013 – Nytt informationsblad

 

Styrelsens informationsblad Vår och sommar blad (årgång 2, nummer 1) finns nu tillgängligt och läses här:

Det innehåller följande information:

  • Arbetsdag 1 juni – Dags att städa upp
  • Snabbare bredband på landsbygden.
  • Vad har hänt sedan stämman
  • Vad kommer att hända
  • Styrelsen 2013
  • Bilder om Gredeby