Archive: » 2014 » April

Vår och Sommar 2014 – Nytt informationsblad

Styrelsens informationsblad Vår och sommar blad (årgång 3, nummer 1) finns nu tillgängligt och läses här:

Informationsblad maj 2014

Det innehåller följande information:

  • Arbetsdag 31 maj 09.00. Info städdagen 31 maj 2014
  • Krigare utefter vägen.
  • Vad har hänt sedan stämman
  • Vad kommer att hända
  • Styrelsen 2014
  • Bilder om Gredeby