Archive: » 2014 » March

Kallelse ordinarie årsstämma 2014

Härmed kallas fastighetsägarna i Gredeby till ordinarie årsstämma för Gredeby vägars samfällighetsförening.

Tid:
Söndagen den 30 mars 2014 klockan 1600.

Plats:
I Nättrabyskolans ”modulen”
(nybyggd byggnad längs med idrottsvägen vid parkeringsslingan )

Kallelsen finner ni här:

Kallelser och tillhörande bilagor.

Välkomna!