Vägsamfälligheten

Kallelse ordinarie årstämma 2015

Härmed kallas fastighetsägarna i Gredeby till ordinarie årsstämma för Gredeby vägars samfällighetsförening.

Tid:
Söndagen den 29 mars 2015 klockan 1600.

Plats:
I Nättrabyskolans ”modulen”
(nybyggd byggnad längs med idrottsvägen vid parkeringsslingan )

Kallelsen finner ni här:

Kallelser och tillhörande bilagor.

Välkomna!

You must be logged in to post a comment.